16/06/2011

Các tổ chức Phẫu thuật Tim mạch trong nước và quốc tế

1. Hội Phẫu thuật lồng ngực Mỹ - http://www.aats.org/

2. Hội Phẫu thuật Tim mạch- Lồng ngực Châu Âu - http://www.ctsnet.org/society/eacts

3. Hội các bác sĩ phẫu thuật lồng ngực - http://www.sts.org/

[ In trang ]    [ Đóng lại ]