Hẹp các nhánh của quai động mạch chủ - chẩn đoán và điều trị ngoại khoa
Đỗ Kim Quế