Điều trị phẫu thuật tắc động mạch chủ bụng mạn tính
Đỗ Kim Quế