Phẩu thuật nối tĩnh mạch chủ trên- động mạch phổi thông ra hai hướng ( BCPS ) tại Viện tim TP HCM : Có gì mới ?
Phan Kim Phương, Nguyễn Minh Trí Viên, Đặng Hữu Danh