KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU CHẨN ĐOÁN VÀ PHẪU THUẬT RÒ ĐỘNG MẠCH VÀNH TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ
Tại Bệnh viện Trung ương Huế, việc chẩn đoán rò động mạch vành được thực hiện dựa vào lâm sang và siêu âm Doppler màu .Chỉ định phẫu thuật dựa vào tính chất thương tổn đươc xác định trên siêu âm Doppler mà không đòi hỏi phải chụp mạch vành. Nghiên cứu này nhằm bước đầu đánh giá hiệu quả của chẩn đoán và phẫu thuật rò động mạch vành tại Bệnh viện Trung ương Huế

Bùi Đức Phú & cs

Nguồn: Hội PT TM & LN Việt Nam
  Đầu trang   |   In ấn 
Các bài viết khác: