HỘI PHẪU THUẬT TIM MẠCH & LỒNG NGỰC VIỆT NAM

BV Trung ương Huế, 16 Lê Lợi Huế; ĐT: 054.822325 – Fax: 3823324
email: info@phauthuattim.org.vn

Quy định gửi bài:

Bài viết file word, font chữ time new roman, cỡ chữ 13 gửi về địa chỉ:
- Văn phòng Hội PTTMLNVN:           GS. TS Lê Ngọc Thành
                                                               Giám đốc Trung tâm Tim mạch Bệnh viện E
                                                               Phòng Nghiên cứu khoa học 
                                                               Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện E, 87-89 Trần Cung, Cầu Giấy, Hà Nội
                                                                ĐT: 04.3 7480360 - Fax: 04.3 7480361/ 0989 121659
                                                                Email: actsvn@vnn.vn
 
                                                     
( * ) Bắt buộc nhập
Người gửi: *
Email:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Tiêu đề: *
Nội dung: *