Phẫu thuật nối tĩnh mạch chủ trên - động mạch phổi thông ra hai hướng ( BCPS ) tại Viện tim TP HCM: Có gì mới ?
Bs Phan Kim Phương, Nguyễn Minh Trí Viên, Đặng Hữu Danh, Phan Ngọc Truyền

Đặt vấn đề :

Phẩu thuật nối tĩnh mạch chủ trên- động mạch phổi thông 2 hướng( BCPS: Bidirectional Cavo-Pulmonary Shunt ) được xem như một phẩu thuật tạm thời , một bước chuẩn bị cho phẩu thuật Fontan lần sau, nhất là những trường hợp bệnh nhân xem như về chức năng chỉ có một tâm thất ( Single Ventricle Function )

Phương pháp :

Chúng tôi tiến hành nghiên cứu mô tả để đánh giá kết quả phẩu thuật chung các bệnh nhân được mổ BCPS tại Viện Tim TP HCM từ 2003 đến tháng 8 năm 2010, bên cạnh đó, đề xuất áp dụng phương pháp phẩu thuật mới “ tạo shunt thụ động tạm thời từ tĩnh mạch vô danh vào động mạch phổi” trong quá trình mổ BCPS, không dùng tuần hoàn ngoài cơ thể (THNCT /CEC ), rút ngắn thời gian thở máy và thời gian nằm hồi sức

Kết quả :

Từ 1/2003 đến tháng 8/2010, có 130 bệnh nhân được mổ BCPS, trong đó có: 58 bn cần chạy THNCT, 28 bn có tĩnh mạch chủ trên bên trái (VCSG ) và 44 bn tạo shunt thụ động tạm thời

Nhóm BCPS chung: tuổi 5.3±5.9, cân nặng ( kg ) :15.4±11.6, thời gian thở máy : 14.5±15.9, thời gian nằm hồi sức (ngày ): 2.6±1.7

Nhóm chạy THNCT : tuổi: 4.7±5.4, cân nặng :13.9±10.8, thời gian thở máy : 26.2±33.7, thời gian nằm hồi sức : 3.4±2.3

Nhóm shunt thụ động tạm thời : tuồi 6.2±6.6, cân nặng 18.9±14.1, thời gian thở máy: 11.9±10.1, thời gian nằm hồi sức : 2.21±0.63

Tử vong chung trong bệnh viện BCPS 8,5% , trong đó nhóm có chạy THNCT là 17,2%

( 10/58 ) , liên quan đến thương tổn nặng trong tim cần phải sửa chữa như hồi lưu bất thường toàn phần tĩnh mạch phổi về tim, kênh nhĩ thất toàn phần, Ebstein.., Nhóm tạo shunt tạm tử vong 2.3 % ( 1/44 ) do viêm mủ màng phổi .

 Tỷ lệ chảy dưỡng trấp chung BCPS là 3.8%, nhóm chạy THNCT là 5.2 % ( 3/58 ), nhóm tạo shunt tạm 4.5% ( 2/44 ) và được điều trị với phương pháp chọc hút, dẫn lưu, chế độ ăn cử chất béo / và kết hợp với thắt ống ngực qua đường ngực bên

Kết luận:

BCPS tại Viện Tim TP HCM là phẫu thuật lựa chọn cho PT Fontan thì 2, an toàn, ít tai biến và biến chứng.

Bên cạnh đó, việc tạo shunt thụ động tạm thời  trong quá trinh làm BCPS (nếu bn không có thương tổn trong tim cần phải sửa chữa, kích thước động mạch phổi đủ lớn )là kỹ thuật mới nên được áp dụng rộng rãi vì :dễ làm, an toàn, không có tai biến, dự đoán được SpO2 sau mổ ngay từ lúc tạo shunt và không cần sử dụng THNCT và tránh các phản ứng viêm liên quan, cũng như giảm thiểu chi phí mổ, rút ngắn thời gian thở máy , nằm hồi sức và thời gian nằm viện.

 

Nguồn: Hội PT TM & LN Việt Nam
  Đầu trang   |   In ấn 
Các bài viết khác: