ỨNG DỤNG CÁC THIẾT BỊ HỖ TRỢ CƠ HỌC TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN PHẪU THUẬT TIM MẠCH: IABP, CELL SAVER, LVAD, ECMO TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY
Khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển mạnh, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào quá trình điều trị bệnh nhân nhất là các bệnh lý tim mạch mang lại lợi ích vô cùng to lớn. Tiến bộ khoa học đã tạo ra nhiều thiết bị hổ trợ trong quá trình chẩn đoán, điều trị, mang lại kết quả tốt hơn và cải thiện tiên lượng rõ rệt. Bên cạnh đó các thiết bị, giúp cải tiến các phương pháp điều trị, giúp tiết kiệm thời gian, công sức, giảm kinh phí chăm sóc y tế, nâng cao chất lượng phục vụ bệnh nhân

Phạm Thọ Tuấn Anh*, Bùi Quốc Thắng**

Nguồn: Hội PT TM & LN Việt Nam
  Đầu trang   |   In ấn 
Các bài viết khác: