U NHẦY NHĨ TRÁI: NHÂN 1 TRƯỜNG HỢP MỔ CẤP CỨU DƯỚI TUẦN HOÀN NGOÀI CƠ THỂ TẠI BỆNH VIỆN 175
U nhầy nhĩ trái là bệnh hiếm gặp và chỉ được phẫu thuật cắt u dưới tuần hoàn ngoài cơ thể, nên ở Việt Nam, có rất ít những báo cáo đầy đủ về u nhầy nhĩ trái, mà chỉ có thông báo những trường hợp đơn lẻ u nhầy nhĩ trái ở các Bệnh viện có mổ tim hở. Chúng tôi xin giới thiệu một trường hợp u nhầy nhĩ trái được điều trị thành công tại bệnh viện 175 TP Hồ Chí Minh

Cù Xuân Thanh*, Trần Ngọc Tiến*
(*) Khoa Phẫu thuật Lồng ngực Bệnh viện 175

Nguồn: Hội PT TM & LN Việt Nam
  Đầu trang   |   In ấn 
Các bài viết khác: