Phiếu đăng ký tham dự Hội nghị khoa học phẫu thuật tim mạch và lồng ngực lần thứ 6

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ
HỘI NGHỊ KHOA HỌC PHẪU THUẬT TIM MẠCH VÀ LỒNG NGỰC LẦN THỨ 6

================================================================

Họ tên đại biểu đăng ký:..........................................................................................

Nghề nghiệp cụ thể: Phẫu thuật viên/Bác sỹ can thiệp/BS Gây mê/BS Hồi sức....

Chức danh, chức vụ:................................................................................................

Đơn vị, bệnh viện :...................................................................................................

Địa chỉ gửi giấy mời:................................................................................................

Số ĐT:......................................................................................................................

Email :.......................................................................................................................

Tên đề tài tham dự hội nghị (nếu có):.......................................................................

======================================================================== 

Phiếu đăng ký xin gửi về địa chỉ:

 

TS. NGUYỄN HOÀNG ĐỊNH

            Phó tổng thư ký hội

            Điện thoại: 090850090

            Email: nguyenhoangdinh@yahoo.com

Hoặc

PGS.TS. ĐOÀN QUỐC HƯNG

Tổng thư ký hội

Số điện thoại: 0913045522

Email: hung.doanquoc@gmail.com

 

 

 

 

 

                                        CLICK HERE

Nguồn: Hội PT TM & LN Việt Nam
  Đầu trang   |   In ấn 
Các bài viết khác: