ECMO: extracorporeal membrane oxygenation extracorporal life support
Nai-Hsin Chi National Taiwan University Hospital

Xin vui lòng xem file đính kèm
 

Nguồn: Hội PT TM & LN Việt Nam
oxygenation.ppt (10.38 MB)
  Đầu trang   |   In ấn 
Các bài viết khác: