Bước đầu ứng dụng kỹ thuật oxy hóa máu qua màng ngoài cơ thể trong điều trị
Khoa Hồi sức cấp cứu- BV Chợ Rẫy

Xin vui lòng xem file đính kèm
 

Nguồn: Hội PT TM & LN Việt Nam
  Đầu trang   |   In ấn 
Các bài viết khác: