Kết quả bước đầu áp dụng kỹ thuật ECMO tại Bệnh viện Trung Ương Huế
ThS Đoàn Đức Hoằng - BVTW Huế

Xin vui lòng xem file đính kèm

Nguồn: Hội PT TM & LN Việt Nam
Apdungecmo.PPT (10.31 MB)
  Đầu trang   |   In ấn 
Các bài viết khác: