Vai trò của ECMO trong Hồi Sức Cấp Cứu và Chống Độc

TS.BS Đỗ Quốc Huy Bộ môn Cấp Cứu Hồi Sức & Chống Độc Bệnh viện Cấp cứu Trưng Vương Chi tiết»