HỘI NGHỊ KHOA HỌC PHẪU THUẬT TIM MẠCH VÀ LỒNG NGỰC TOÀN QUỐC LẦN THỨ 6
Hội phẫu thuật tim mạch và lồng ngực Việt Nam sẽ tổ chức Hội nghị khoa học phẫu thuật tim mạch và lồng ngực toàn quốc lần thứ 6 với kế hoạch như sau: 1. Đơn vị đăng cai: Hội phẫu thuật tim mạch và lồng ngực Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Kiên Giang 2. Thời gian: ngày 10 - 12 tháng 06 năm 2016 3. Địa điểm: Khu nghỉ dưỡng Marina Resort, Phú Quốc, Kiên Giang. 4. Thể thức gửi đề tài báo cáo khoa học tại hội nghị: Chi tiết theo file đính kèm 5. Hạn cuối cùng gửi bài “Tóm tắt” là ngày 01/02/2016 và bài “Toàn văn” là ngày 01/03/2016. 6. Thể thức tham dự hội nghị: các đồng nghiệp điền vào “Phiếu đăng ký tham dự”

   

Hà Nội, ngày 01 tháng 09 năm 2015

THÔNG BÁO SỐ 1

HỘI NGHỊ KHOA HỌC PHẪU THUẬT TIM MẠCH VÀ LỒNG NGỰC

TOÀN QUỐC LẦN THỨ 6

 

Kính gửi: - Toàn thể viên hội phẫu thuật tim mạch và lồng ngực Việt Nam

Thay mặt Ban chấp hành hội phẫu thuật tim mạch và lồng ngực Việt Nam, chúng tôi xin gửi đến toàn bộ các Thành viên của ban chấp hành, các hội viên lời chúc sức khỏe và xin biểu dương sự đóng góp của các bạn trong suốt quá trình phát triển của hội trong thời gian qua.

Chúng ta rất vui mừng vì Hội phẫu thuật tim mạch và lồng ngực Việt Nam đã có những bước phát triển đáng kể, đóng góp cho sự phát triển của ngành phẫu thuật tim mạch, lồng ngực Việt Nam và hội nhập tích cực với các nước trong khu vực và trên thế giới. Đặc biệt, Hội đã tổ chức rất thành công Hội nghị thường niên những nhà phẫu thuật lồng ngực và tim mạch châu Á lần thứ 24 (ATCSA) tại Việt Nam vào tháng 10 năm 2014, đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong nước và quốc tế.

Sau khi đã họp trù bị và được sự thống nhất của Ban chấp hành hội, theo thông lệ, Hội phẫu thuật tim mạch và lồng ngực Việt Nam sẽ tổ chức Hội nghị khoa học phẫu thuật tim mạch và lồng ngực toàn quốc lần thứ 6 với kế hoạch như sau:

1.  Đơn vị đăng cai: Hội phẫu thuật tim mạch và lồng ngực Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Kiên Giang

2.  Thời gian: ngày 10 - 12 tháng 06 năm 2016

3.  Địa điểm: Khu nghỉ dưỡng Marina Resort, Phú Quốc, Kiên Giang.  

4.  Thể thức gửi đề tài báo cáo khoa học tại hội nghị:  Chi tiết theo file đính kèm

5.  Hạn cuối cùng gửi bài “Tóm tắt” là ngày 01/02/2016 và bài “Toàn văn” là ngày 01/03/2016.

6.  Thể thức tham dự hội nghị: các đồng nghiệp điền vào “Phiếu đăng ký tham dự” với mẫu file đính kèm và gửi về Ban tổ chức theo địa chỉ trên trước ngày 01/03/2016. Ban Tổ chức sẽ gửi cho đồng nghiệp Giấy mời và chương trình chi tiết hội nghị.

7.  Mọi chi tiết xin liên hệ:

PGS.TS. Đỗ Kim Quế

Trưởng ban tổ chức hội nghị

Số điện thoại: 0913971628

Email: dokimque@gmail.com

Hoặc

TS. NGUYỄN HOÀNG ĐỊNH

Thư ký hội nghị - Phó tổng thư ký hội

Điện thoại: 090850090

Email: nguyenhoangdinh@yahoo.com

Hoặc

PGS.TS. Đoàn Quốc Hưng

Tổng thư ký hội

Số điện thoại: 0913045522

Email: hung.doanquoc@gmail.com

 

Chúng tôi xin vui mừng thông báo chính thức tin này tới toàn thể các thành viên ban chấp hành cũng như toàn thể các Hội viên của Hội phẫu thuật tim mạch và lồng ngực Việt Nam.

Để Hội nghị có thể thành công tốt đẹp, chúng tôi kêu gọi sự đóng góp về mọi mặt và cũng là giao trách nhiệm cho tất cả các thành viên trong ban chấp hành cũng như tất cả các hội viên tham gia tích cực trong công tác tổ chức đại hội.

Rất mong được sự tham gia của các thành viên ban chấp hành, các hội viên và toàn thể các bạn. 

Xin trân trọng cảm ơn.

 

TM.BAN CHẤP HÀNH HỘI PTTM&LNVN

                    Chủ tịch hội                                    

 

 

                                                                        GS. BÙI ĐỨC PHÚ          

         

 

Nguồn: Hội PT TM & LN Việt Nam
  Đầu trang   |   In ấn 
Các bài viết khác: