U TẾ BÀO MẦM TRUNG THẤT MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ HÌNH ẢNH CẮT LỚP ĐIỆN TOÁN
Mục tiêu của nghiên cứu này là xác định một số đặc điểm lâm sàng và đặc điểm cắt lớp điện toán (CLĐT) của u tế bào mầm trung thất

Võ Đắc Truyền*
Khoa Ngoại tổng hợp Bệnh viện C Đà Nẵng

Nguồn: Hội PT TM & LN Việt Nam
  Đầu trang   |   In ấn 
Các bài viết khác: