SỰ BIẾN ĐỔI NGƯNG TẬP TIỂU CẦU VÀ FIBRINOGEN MÁU VỚI RỐI LOẠN LIPID, TĂNG HUYẾT ÁP Ở BỆNH NHÂN ĐỘT QUỴ THIẾU MÁU NÃO
Nghiên cứu huyết khối động mạch cho thấy sự tăng đông liên quan chặt chẽ với rối lọan lipid máu và tăng huyết áp Thực nghiệm cũng như trên lâm sàng đều xác nhận tắc hẹp động mạch do huyết khối là một biến chứng thường gặp và gây hậu quả nặng nề ở bệnh nhân tăng huyết áp.

Bùi Mạnh Hùng*, Đoàn Đức Hoằng*, Huỳnh Văn Minh**, Nguyễn Phú Kháng***

*          Bệnh viện trung ương Huế
**        Trường Đại học Y Dược Huế
***      Học viện Quân y 103
 

Nguồn: Hội PT TM & LN Việt Nam
  Đầu trang   |   In ấn 
Các bài viết khác: