Khảo sát tình hình hạ Mg++ máu ở bệnh nhân nhi phẫu thuật tim hở tại Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
TS. BS. Lê Minh Khôi, Khoa Phẫu thuật Tim Mạch, BV Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh

Đặt vấn đề. Hạ Mg++ được xem “bất thường điện giải ít được chẩn đoán nhất trong thực hành y khoa hiện hành”. Mục đích của nghiên cứu này là khảo sát tần suất cũng như các yếu tố nguy cơ của hạ Mg­++ máu ở các bệnh nhân nhi được mổ tim hở.
Phương pháp nghiên cứu. Nghiên cứu tiến cứu, mô tả cắt ngang. Đối tượng là tất cả các trẻ em từ 1 đến 15 tuổi được phẫu thuật tim hở có hỗ trợ tuần hoàn ngoài cơ thể tại Khoa PTTM, Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh từ 01/01/2010 đến 30/10/2010. Tất cả bệnh nhân trong nhóm nghiên cứu đều được xét nghiệm Mg++ trước, 1h, 24h, 48h sau mổ. Các yếu tố nguy cơ và như những hậu quả của hạ Mg++ được ghi nhận.
Kết quả. Tần suất hạ Mg++ máu gặp ở 60% tất cả bệnh nhân nghiên cứu với 10% bệnh nhân có hạ Mg++ máu nặng. Các yếu tố nguy cơ gây hạ Mg++ bao gồm suy dinh dưỡng trước mổ, thời gian chạy CEC kéo dài, sử dụng furosemide tĩnh mạch, nuôi dưỡng TM hoàn toàn. Hạ Mg++ đi kèm với hạ K+ khó điều chỉnh nếu chỉ điều chỉnh K+ riêng rẽ.
Kết luận và kiến nghị. Hạ Mg++ gặp khá cao ở bệnh nhân nhi phẫu thuật tim hở. Việc theo dõi sát và điều trị kịp thời trình trạng hạ Mg++ cần được khuyến cáo trên lâm sàng.

Nguồn: Hội PT TM & LN Việt Nam
  Đầu trang   |   In ấn 
Các bài viết khác: