TÁC DỤNG GIẢM ĐAU CỦA MORPHIN-SUFENTANIL KHOANG DƯỚI NHỆN TRÊN BỆNH NHÂN MỔ TIM HỞ
Đau sau mổ gây nên các biến loạn nặng nề về hô hấp, tuần hoàn, nội tiết. Các phác đồ rút ngắn thời gian nằm viện với rút nội khí quản (NKQ) sớm trong phẫu thuật tim ngày càng được áp dụng để giảm giá thành và nâng cao hiệu quả. Chiến lược để giảm đau tối ưu sau mổ là một trong những thành phần quan trọng trong các phác đồ này. Giảm đau sau mổ tốt giúp giảm tỷ lệ biến chứng, giúp bệnh nhân hồi phục sức khỏe nhanh, rút NKQ sớm, rút ngắn thời gian nằm hồi sức và thời gian nằm viện, từ đó giảm chi phí điều trị

          Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Quốc Kính, Đặng Thế Uyên, Nguyễn Tất   Dũng, Dương Đăng Hóa, Lê Thị Bạch Yến, Võ Đại      Quyền, Bùi Đức Phú

Nguồn: Hội PT TM & LN Việt Nam
  Đầu trang   |   In ấn 
Các bài viết khác: