KHẢO SÁT TÌNH TRẠNG TIÊU SỢI HUYẾT Ở BỆNH NHÂN TIM BẨM SINH MỔ TIM HỞ TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ
Nhiều bất thường cầm máu đã được ghi nhận ở bệnh nhân tim bẩm sinh (TBS) có tím hoặc không tím bao gồm giảm fibrinogen, giảm tiểu cầu, rối loạn chức năng tiểu cầu, bất thường về yếu tố von Willebrand… [6, 10, 17]. Những bệnh TBS có tím có bằng chứng hoạt hoá đông máu trên mức bình thường vì cả D-dimer và PAI đều tăng trước mổ. Mổ tim hở dưới tuần hoàn ngoài cơ thể (THNCT) dẫn đến nhiều rối loạn cầm máu: giảm tiểu cầu, rối loạn chức năng tiểu cầu, tăng tiêu sợi huyết (TSH) với chảy máu quá mức và đông máu nội mạch rải rác [10]. Nghiên cứu này được tiến hành nhằm khảo sát tình trạng TSH trước và sau THNCT ở bệnh nhân TBS mổ tim hở và biểu hiện chảy máu sau mổ

Đồng Sĩ Sằng, Bùi Đức Phú, Nguyễn Duy Thăng, Nguyễn Ngọc Minh, Đoàn Đức Hoằng, Đặng Thế Uyên, Dương Đăng Hóa, Nguyễn Tất Dũng, Trần Hoài Ân, Lê Quang Thứu, Nguyễn Thị Bạch Yến, 
                                            TT TIM MẠCH – TT HUYẾT HỌC TRUYỀN MÁU - BVTW Huế

Nguồn: Hội PT TM & LN Việt Nam
  Đầu trang   |   In ấn 
Các bài viết khác: