Phẫu thuật nội soi lồng ngực cắt hủy thần kinh giao cảm ngực trên điều trị chứng ra nhiều mồ hôi tay nguyên phát, so sánh các mức độ can thiệp
Phạm Vinh Quang, Nguyễn Văn Nam, Kiều Trung Thành

Tóm tắt
Đặt vấn đề: Phẫu thuật nội soi cắt TKGC ngực là PP có hiệu quả để điều trị chứng ra nhiều mồ hôi tay nguyên phát. Nhưng một số hậu quả không mong muốn sau mổ như ra nhiều mồ hôi bù hoặc khô tay quá mức còn phổ biến. Nghiên cứu này nhằm so sánh hiệu quả điều trị  giữa các mức độ đốt hủy TKGC ngực
Phương pháp: Từ 7/2005 đến 9/2009. 138 Bn được chia ngẫu nhiên làm 3 nhóm: Nhóm 1 đốt hủy TKGC trên XS 2, 3, 4 ( n=68), nhóm 2 đốt hủy TKGC trên XS 2, 3 ( n= 73), nhóm 3 đốt hủy TKGC trên XS 3,4 (n=). Đánh gía sự cải thiện ra mồ hôi tay, ra mồ hôi bù hoặc khô tay quá mức. Thời gian theo dõi 12 tháng.
Kết quả:100% bệnh nhân cải thiện ra mồ hôi lòng bàn tay. KQ chung: Kết quả tốt là 94,7%. Mức độ đốt hủy ngang TKGC ngực trên XS 3, XS 4 là mức độ can thiệp hợp lý để điều trị chứng RNMHNP ở lòng bàn tay vì làm giảm các hậu quả không mong muốn mà vẫn đạt hiệu quả điều trị.
Abstract
Objective: Endoscopic thoracic sympathocotomy was effective for palmar hyperhidrosis (PH), but side effects such as compensatory sweating and over dry hands were common. A multiple centers prospective randomized study was designed to compare the efficiency and side effects
Methods: From 2005 to 2009, 138 consecutive patients with PH were randomized into three groups. 12 month follow-up
Results: Palmar sweating improved in all patients and the effective rate was 100%. Good results was 94,7%. Sympathocotomy at the rib 3th, 4th is the treatment of choice in essential primary palmar hyperhidrosis.

Nguồn: Hội PT TM & LN Việt Nam
  Đầu trang   |   In ấn 
Các bài viết khác: