Phẫu thuật nội soi toàn bộ điều trị phồng động mạch chủ bụng dưới thận tại Bệnh viện Việt Đức
Trần Bình Giang, Nguyễn Hữu Ước, Phạm Hữu Lư, Nguyễn Văn Trường, Phạm Tiến Quân

Đặt vấn đề: Phẫu thuật mở kinh điển điều trị phồng động mạch chủ bụng dưới thận đã thành thường qui ở các trung tâm phẫu thuật tim mạch. Phẫu thuật nội soi ổ bụng cũng rất phát triển ở Việt Nam hiện nay. Việc phát triển kỹ thuật mổ nội soi toàn bộ điều trị phồng động mạch chủ bụng dưới thận cho phép mở ra một hướng mới trong chuyên ngành phẫu thuật tim mạch.
Phương pháp: Nghiên cứu mô tả tiến cứu trên 3 bệnh nhân phồng động mạch chủ - chậu dưới động mạch thận được điều trị bằng phẫu thuật nội soi, về các đặc điểm trước, trong và sau mổ.
Kết quả: Toàn bộ quá trình phẫu thuật đã dần dần tiến bộ theo từng ca mổ (việc phẫu tích động mạch chủ, cách làm miệng nối chủ, thời gian cặp động mạch chủ, thời gian mổ …), nhờ vào kinh nghiệm rút ra từ ca mổ trước Đường tiếp cận động mạch chủ bụng là sau phúc mạc và thận trái. Động mạch chủ được phẫu tích vòng quanh chu vi tới sát chỗ xuất phát động mạch thận. Cặp, cắt, nối động mạch chủ, tạo đường hầm đưa mạch nhân tạo xuống bẹn – hoàn toàn bằng nội soi. Nối 2 đầu mạch ngoại vi vào 2 động mạch đùi chung bằng mổ mở kinh điển. Hậu phẫu có một vài biến chứng, nhưng tất cả 3 bệnh nhân đều ổn định và ra viện.
Kết luận: Thành công lớn nhất của phẫu thuật là sự kết hợp chặt chẽ giữa các chuyên gia phẫu thuật mạch máu với chuyên gia phẫu thuật nội soi. Tiếp đến là sự hoàn thiện dần các kỹ năng, qui trình mổ nội soi ứng dụng trong phẫu thuật mạch máu. Ngoài ra còn có vai trò quan trọng của việc lựa chọn bệnh nhân, hồi sức sau mổ. Đây là nền tảng quan trọng để tìm giải pháp ứng dụng phẫu thuật nội soi điều trị phồng động mạch chủ bụng một cách hợp lý nhất tại bệnh viện Việt Đức

Nguồn: Hội PT TM & LN Việt Nam
  Đầu trang   |   In ấn 
Các bài viết khác: