Nhân một trường hợp cắt thùy phổi qua nội soi lồng ngực
Hồ Huỳnh Long, Hồ Khánh Đức Bv Bình Dân TpHCM

1-Đặt vấn đề
Phẫu thuật cắt thùy phổi với sự hỗ trợ của nội soi trong điều trị ung thư phổi đã bước đầu được áp dụng tại Việt Nam từ 2008. Tuy nhiên chưa có trường hợp cắt thùy phổi hoàn toàn qua nội soi lồng ngực được thực hiện. 8/2010, tại Bv Bình Dân, chúng tôi đã thực hiện trường hợp đầu tiên.
2-Mục tiêu
-         Mô tả trường hợp cắt thùy phổi hoàn toàn qua nội soi lồng ngực
3- Bàn luận
Bệnh nhân nam 51 tuổi, ho kéo dài, CT ngực có tổn thương nốt ngoại biên thùy trên phổi phải d= 3cm, bờ nham nhỡ. Bk đàm 3 lần âm tính. Nội soi phế quản bình thường. Chúng tôi tiến hành cắt thùy trên phổi phải hoàn toàn qua nội soi với 4 trocar. Dùng hemoclock, kẹp mạch máu phổi, đóng mỏm phế quản bằng stapler và khâu tăng cường. Bệnh phẩm được lấy qua đường mở ngực nhỏ 3cm. hậu phẫu ngày 2 rút dẫn lưu màng phổi. bệnh nhân xuất viện ngày 8, không biến chứng.
Cắt thùy phổi điều trị ung thư phổi đường mổ nhỏ với sự hỗ trợ của nội soi được thực hiện tại Bv Bình Dân từ năm 2008, và gần đây ở các bệnh viện trong nước. Tuy nhiên chưa có trường hợp cắt thùy phổi hoàn toàn qua nội soi được báo cáo, Chúng tôi đã tiến hành thành công trường hợp đầu tiên.
4-Kết luận
Kỹ thuật cắt thùy phổi hoàn toàn qua nội soi lồng ngực có thể thực hiện và an toàn cho bệnh nhân
 
Abstract
FULL THORACOSCOPIC LOBECTOMY - A PROPOSE THE FIRST CASE AT BINH DAN HOSPITAL
Ho Huynh Long, Ho Khanh Duc
 
1-Background
Lung resection with VATS for lung cancer is realized at Vietnam since 2008. However, full thoracoscopic lobectomy is not yet perform. 8/2010, we performed the first case at Binh Dan hospital
 2-Objective
We decribe the first case of full thoracoscopic lobectomy
3-Discussion
The 51 year old man had a cough for 4 weeks. His thoracic CT scan showed one peripheral nodule of  the right upper lobe (d=3cm), with spiculated margin. Sputum smears was negative. Bronchoscopy was normal. The upper lobe was resected with 4 trocars. We used the hemoclock to clip the pulmonary vessel. The bronchus was stapled and divided by stapler. The specimen was extracted through a 3cm thoracic insicion. The chest tube was placed in 2 day. The patient could go home at 8 day later without complication,
Lobectomy for lung cancer by the small insicion with VATS were realized in Vietnam since 2008. However, there aren’t any report  of totally thoracoscopic. We performed successfully the first case.
4-Conclusion
Full thoracoscopic lobectomy for lung cancer is feasible and safe

Nguồn: Hội PT TM & LN Việt Nam
  Đầu trang   |   In ấn 
Các bài viết khác: