SO SÁNH CÁC MỨC ĐỘ ĐỐT HỦY THẦN KINH GIAO CẢM NGỰC TRÊN ĐIỀU TRỊ CHỨNG RA NHIỀU MỒ HÔI TAY NGUYÊN PHÁT BẰNG PHẪU THUẬT NỘI SOI LỒNG NGỰC
Phẫu thuật nội soi lồng ngực cắt hủy TKGC ngực là phương pháp có hiệu quả cao để điều trị chứng ra nhiều mồ hôi tay nguyên phát (RNMHTNP). Nhưng một số hậu quả không mong muốn sau mổ như ra nhiều mồ hôi bù, tái phát, hội chứng Horner hoặc khô tay quá mức làm ảnh hưởng đến kết quả điều trị, tỷ lệ các hậu quả này có liên quan đến mức độ can thiệp vào chuỗi TKGC ngực trên

Phạm Vinh Quang, Nguyễn Văn Nam, Kiều Trung Thành

Nguồn: Hội PT TM & LN Việt Nam
  Đầu trang   |   In ấn 
Các bài viết khác: