PHẪU THUẬT CẮT PHỔI UNG THƯ NỘI SOI HỖ TRỢ (VATS)
Tất cả ung thư phổi phải cắt bỏ trong phẫu thuật kinh điển đều có thể cắt bỏ qua nội soi lồng ngực hỗ trợ (A-VATs). Vấn đề còn nhiều bàn cãi là điều trị ung thư như vậy có hiệu quả như mổ mở không. Phẫu thuật cắt phổi ung thư qua nội soi lồng ngực hỗ trợ đã được ứng dụng trên thế giới từ trước năm 1994 những ca ung thư phổi giai đoạn I. Ở Việt Nam, chúng tôi thực hiện phẫu thuật nầy tại BV Bình Dân từ năm 2002 từ giai đoạn I đến IIIA

        Văn Tần,

Hoàng Danh Tấn, Trần Công Quyền, Hồ Huỳnh Long, Hồ Nam, Nguyễn Ngọc Bình, Quách Thanh Hưng                                Khoa-Bộ môn Phẫu thuật Lồng ngực-Mạch máu TQ3
BV Bình Dân 371 DBP, Quận 3, TP Hồ Chí Minh, Nam VN
                                                                  E mail: binhdanhospital@hcm.vnn.vn

Nguồn: Hội PT TM & LN Việt Nam
  Đầu trang   |   In ấn 
Các bài viết khác: