PHẪU THUẬT BƯỚU TRUNG THẤT QUA NỘI SOI LỒNG NGỰC
Bệnh lý ngoại khoa trung thất (TT) rất đa dạng. Ngày nay, nhờ phát triển kỹ thuật nội soi, một số bệnh lý TT có thể can thiệp phẫu thuật qua nội soi lồng ngực (NSLN)

Văn Tần,
Hoàng Danh Tấn, Trần Công Quyền, Hồ Nam, Hồ Huỳnh Long, Nguyễn Ngọc Bình
BV Bình Dân 371 Điện Biên Phủ, Quận 3, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
                                                        E mail: binhdanhospital@hcm.vnn.vn

Nguồn: Hội PT TM & LN Việt Nam
  Đầu trang   |   In ấn 
Các bài viết khác: