Đánh giá bước đầu về tính hiệu quả, an toàn của phẫu thuật nội soi lấy cầu nối tĩnh mạch hiển
ThS BS Vũ trí Thanh, ThS BS Nguyễn Hoàng Định. Khoa Phẫu thuật tim mạch-Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Có nhiều chất liệu được sử dụng làm cầu nối trong phẫu thuật bắc cầu mạch vành, trong đó tĩnh mạch hiển thường được lựa chọn. Phương pháp mổ hở kinh điển lấy tĩnh mạch hiển thường dẫn đến những biến chứng sau mổ và không thẩm mỹ. Phương pháp lấy tĩnh mạch hiển qua ngã nội soi tỏ ra có nhiều ưu điểm hơn. Mục đích của nghiên cứu này là đánh giá bước đầu về tính an toàn, hiệu quả của phẫu thuật nội soi lấy cầu nối tĩnh mạch hiển.
Phương pháp nghiên cứu: tất cả các trường hợp phẫu thuật cầu nối động mạch vành có sử dụng tĩnh mạch hiển tại khoa Phẫu thuật Tim mạch BV Đại học Y Dược TP HCM từ tháng 7/2010 đến tháng 11/2010 được chia làm 2 nhóm:
+        Nhóm 1: phẫu thuật nội soi lấy tĩnh mạch hiển
+        Nhóm 2: mổ mở lấy tĩnh mạch hiển
Chúng tôi đánh giá cẩn thận chất lượng của mảnh ghép tĩnh mạch hiển, đồng thời, bệnh nhân được theo dõi về tình trạng vết mổ: viêm nhiễm, hoại tử da, biến chứng thần kinh. Phân tích thống kê được sử dụng là Student test và Fisher test.
Đánh giá bước đầu kết quả của phương pháp nội soi lấy mảnh ghép tĩnh mạch hiển là một phương pháp an toàn, hiệu quả, do đó, phương pháp này được sử dụng như là một chọn lựa để lấy tĩnh mạch hiển trong phẫu thuật bắc cầu mạch vành.
 
Initial evaluation about Safety and Effeciency of Endoscopic vessel harvesting for CABG
There are many materials used as conduits in coronary artery bypass grafting and the saphenous vein is often. Traditional open- safenous vein harvest often leads to postoperative wound complications and cosmetic problems. Endoscopic safenous vein harvesting has been widely used to prevent these problems. The purpose of this study was to assess a safe and effective of endoscopic safenous vein harvesting for CABG.
Methods: Between July 2010 and November 2011, all of patients underwent CABG with the vessel conduit in University Medical Center of HoChiMinh city will be divided to 2 groups:
Group 1: Endoscopic vessel harvesting
Group 2: Traditional open-vessel harvest
We evaluate a quality of vessel conduits. All of the patient will be followed complications such as wound infection, skin necrosis and severe neurologic complications. Statistic analysis: Student and Fisher test.
Conclusion: Endoscopic vessel harvesting can be performed safely, and the early results are satisfactory. Endoscopic vessel harvesting is therefore recommended as the technique of choice for safenous harvesting in CABG

Nguồn: Hội PT TM & LN Việt Nam
  Đầu trang   |   In ấn 
Các bài viết khác: