TIẾN BỘ ĐIỀU TRỊ PHÌNH ĐỘNG MẠCH CHỦ BỤNG TẠI VIỆT NAM
Phình động mạch chủ bụng là bệnh mạch máu người nhiều tuổi. Vỡ túi phình là nguy cơ sinh tử

Văn Tần
Hồ Nam, Trần văn Quyền, Hoàng danh Tấn, Hồ huỳnh Long, Nguyễn ngọc Bình,
Hồ khánh Đức  
Khoa-Bộ môn Lồng ngực-Mạch máu BV Bình Dân
BV Bình Dân, 371 Điện Biên Phủ, Quận 3, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
                                                       E mail: binhdanhospital@hcm.vnn.vn

Nguồn: Hội PT TM & LN Việt Nam
  Đầu trang   |   In ấn 
Các bài viết khác: