Thuật ngữ - Chẩn đoán - Điều trị U máu và Dị tật Mạch máu (Glossary - Diagnosis - Treatment Hemangiomas and Vascular Anomalies)
PGS.TS Đặng Ngọc Hùng PGS.TS Ngô Văn Hoàng Linh
Nguồn: Hội PT TM & LN Việt Nam
  Đầu trang   |   In ấn 
Các bài viết khác: