TÁI LẬP LƯU THÔNG ĐỘNG MẠCH CHÀY TRƯỚC BẰNG ĐOẠN GHÉP TĨNH MẠCH HIỂN ĐẢO NGƯỢC XUYÊN XƯƠNG CHÀY TRONG BỆNH LÝ VIÊM TẮC ĐỘNG MẠCH CHI DƯỚI DO ĐÁI THÁO ĐƯỜNG
Chúng tôi nêu một trường hợp bệnh nhân bị bệnh động mạch đái tháo đường, thiếu máu bàn chân nghiêm trọng, tổn thương nặng nề các động mạch ở cẳng chân

Trần Thúc Khang, Nguyễn Đức Dũng BV Trung Ương Huế

Nguồn: Hội PT TM & LN Việt Nam
  Đầu trang   |   In ấn 
Các bài viết khác: