PHẪU THUẬT NỘI SOI TOÀN BỘ ĐIỀU TRỊ PHỒNG ĐỘNG MẠCH CHỦ BỤNG DƯỚI THẬN TẠI BỆNH VIỆN VIỆT ĐỨC
Tại bệnh viện Việt Đức, từ tháng 5 năm 2010, chúng tôi đã thực hiện thành công thay đoạn động mạch chủ - chậu bằng phẫu thuật nội soi toàn bộ cho 3 bệnh nhân bị phồng động mạch chủ chậu dưới thận

Trần Bình Giang, Nguyễn Hữu Ước, Phạm Hữu Lư, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Tiến Quân

Nguồn: Hội PT TM & LN Việt Nam
  Đầu trang   |   In ấn 
Các bài viết khác: