Giấy chứng nhận
Mẫu giấy Chứng nhận tham gia Hội nghị


Giấy  chứng nhận tham dự Hội nghị

 


Thẻ Đại hội

 


Thẻ Chủ tịch đoàn


Giấy mời Gala dinner

 

Nguồn: Hội Phẫu thuật tim mạch và lồng ngực Việt Nam
  Đầu trang   |   In ấn 
Các bài viết khác: