Danh sách chủ tịch Đoàn Hội nghị PTTM & LN toàn quốc lần thứ II

 

 
Stt
Họ và tên
Phiên Hội nghị
Chuyên đề
Hội trường
Trong nước:
 
GS Đặng Hanh Đệ
Sáng 10/12, 10h00 – 12h30
Phẫu thuật bệnh tim mắc phải
A
Sáng 11/12, 08h00 – 11h00
Bài tổng quan + Đại hội đại biểu
A
 
GS Phạm Gia Khải
Sáng 10/12, 10h00 – 12h30
Phẫu thuật bệnh tim mắc phải
A
 
GS Hoàng Trọng Kim
Chiều 10/12, 13:30 – 15:00
Phẫu thuật tim bẩm sinh
B
 
GS Bùi Đức Phú
Sáng 10/12, 10h00–12h30
Phẫu thuật tim bẩm sinh
B
Sáng 11/12, 08h00 – 11h00
Bài tổng quan + Đại hội đại biểu
A
 
GS Văn Tần
Sáng 10/12, 10:00 – 12:30
Phẫu thuật mạch máu
C
Sáng 11/12, 08h00 – 11h00
Bài tổng quan + Đại hội đại biểu
A
 
GS Đặng Vạn Phước
Chiều 10/12, 15:00 – 17:00
Tim mạch can thiệp,
Chẩn đoán hình ảnh
E
 
GS Nguyễn Lân Việt
Sáng 10/12, 10h00–12h30
Gây mê hồi sức tim mạch
E
 
GS Huỳnh Văn Minh
Sáng 10/12, 10h00–12h30
Gây mê hồi sức tim mạch
E
Chiều 10/12, 13h30–15h00
Tim mạch can thiệp,
Chẩn đoán hình ảnh
E
 
GS Nguyễn Thanh Liêm
Chiều 10/12, 15:00 – 17:00
Phẫu thuật tim bẩm sinh
B
 
PGS Nguyễn Thế Hiệp
Sáng 10/12, 10:00 – 12:30
Phẫu thuật mạch máu
C
Chiều 10/12,13:30 – 15:00
Phẫu thuật mạch máu
C
Sáng 11/12, 08h00 – 11h00
Bài tổng quan + Đại hội đại biểu
A
 
PGS Đặng Ngọc Hùng
 
Sáng 10/12, 10:00 – 12:30
Phẫu thuật lồng ngực và nội soi
D
Chiều 10/12, 15:00 – 17:00
Phẫu thuật mạch máu
C
Sáng 11/12, 08h00 – 11h00
Bài tổng quan + Đại hội đại biểu
A
 
PGS Phạm Nguyễn Vinh
Chiều 10/12, 15:00 – 17:00
Phẫu thuật tim bẩm sinh
B
 
PGS Lê Ngọc Thành
Sáng 10/12, 10h00 –12h30
Phẫu thuật tim bẩm sinh
B
Chiều 10/12, 15:00 –17:00
Phẫu thuật tim mắc phải
A
Sáng 11/12, 08h00 – 11h00
Bài tổng quan + Đại hội đại biểu
A
 
PGS Nguyễn Hữu Ước,
Sáng 10/12, 10:00 – 12:30
Phẫu thuật mạch máu
C
Chiều 10/12, 13:30 – 15:00
Phẫu thuật tim bẩm sinh
B
 
PGS Trần Quyết Tiến
Sáng 10/12, 10:00 – 12:30
Phẫu thuật lồng ngực và nội soi
D
Chiều 10/12, 15:00 – 17:00
Phẫu thuật mạch máu
C
 
PGS Phạm Thọ Tuấn Anh
Sáng 10/12, 10:00 – 12:30
Phẫu thuật mạch máu
C
Chiều 10/12, 13:30 –15:00
Phẫu thuật tim mắc phải
A
 
PGS Nguyễn Hoài Nam
Sáng 10/12, 10:00 – 12:30
Phẫu thuật lồng ngực và nội soi
D
Chiều 10/12, 15:00 – 17:00
Phẫu thuật lồng ngực và nội soi
D
 
PGS Đỗ Kim Quế
Sáng 10/12, 10:00 – 12:30
Phẫu thuật lồng ngực và nội soi
D
Chiều 10/12, 15:00 –17:00
Phẫu thuật tim mắc phải
A
 
PGS Cao Văn Thịnh
Chiều 10/12, 15:00 – 17:00
Phẫu thuật mạch máu
C
 
PGS Phạm Vinh Quang
Chiều 10/12, 15:00 – 17:00
Phẫu thuật lồng ngực và nội soi
D
 
PGS Ngô Văn Hoàng Linh
Chiều 10/12, 13:30 – 15:00
Phẫu thuật lồng ngực và nội soi
D
 
PGS Nguyễn Công Minh
Chiều 10/12, 13:30 – 15:00
Phẫu thuật lồng ngực và nội soi
D
 
PGS Trần Văn Ngọc
Sáng 10/12, 10h00–12h30
Gây mê hồi sức tim mạch
E
 
PGS Nguyễn Anh Vũ
Chiều 10/12, 15:00 – 17:00
Tim mạch can thiệp,
Chẩn đoán hình ảnh
E
 
PGS Hoàng Minh Lợi
Chiều 10/12, 15:00 – 17:00
Tim mạch can thiệp,
Chẩn đoán hình ảnh
E
 
TS Phan Kim Phương
Sáng 10/12, 10h00 –12h30
Phẫu thuật tim bẩm sinh
B
 
TS Nguyễn Văn Phan
Chiều 10/12, 13:30 – 15:00
Phẫu thuật tim bẩm sinh
B
 
TS Nguyễn Văn Mão
Chiều 10/12, 13:30 –15:00
Phẫu thuật timmắc phải
A
Chiều 10/12, 15:00 – 17:00
Phẫu thuật tim bẩm sinh
B
 
TS Hoàng Quốc Toàn,
Chiều 10/12, 13:30 – 15:00
Phẫu thuật lồng ngực và nội soi
D
 
TS Hồ Khả Cảnh
Sáng 10/12, 10h00–12h30
Gây mê hồi sức tim mạch
E
 
TS Dương Đức Hùng
Chiều 10/12, 13:30 – 15:00
Phẫu thuật mạch máu
C
 
TS Đặng Hanh Sơn
Chiều 10/12, 15:00 – 17:00
Phẫu thuật lồng ngực và nội soi
D
 
TS Đoàn Quốc Hưng 
Chiều 10/12, 15:00 – 17:00
Phẫu thuật mạch máu
C
 
TS Lê Quang Thứu
Chiều 10/12, 13:30 – 15:00
Phẫu thuật tim bẩm sinh
B
 
TS Nguyễn Cửu Lợi
Chiều 10/12, 13h30–15h00
Tim mạch can thiệp,
Chẩn đoán hình ảnh
E
 
TS Lê Sỹ Sâm
Chiều 10/12, 13:30 – 15:00
Phẫu thuật lồng ngực và nội soi
D
 
TS Trần Trọng Kiểm
Chiều 10/12, 15:00 – 17:00
Phẫu thuật lồng ngực và nội soi
D
 
TS Vũ Hữu Vĩnh
Chiều 10/12, 15:00 – 17:00
Phẫu thuật lồng ngực và nội soi
D
 
TS Võ Đắc Truyền
Chiều 10/12, 15:00 – 17:00
Tim mạch can thiệp,
Chẩn đoán hình ảnh
E
Quốc tế
 
Prof Bernard Eisenmann
Sáng 10/12, 10h00–12h30
Phẫu thuật tim bẩm sinh
B
Chiều 10/12, 13:30–15:00
Phẫu thuật tim mắc phải
A
 
Prof. Phillip Spratt
Sáng 10/12,  10h00 – 12h30
Phẫu thuật tim mắc phải
A
Chiều 10/12, 13:30 – 15:00
Phẫu thuật tim mắc phải
A
 
Prof. Khanh Nguyen
Sáng 10/12, 10h00–12h30
Phẫu thuật tim bẩm sinh
B
Chiều 10/12,15:00 – 17:00
Phẫu thuật tim bẩm sinh
B
 
Prof. Yves Glock
Sáng 10/12, 10h00–12h30
Phẫu thuật tim mắc phải
A
Chiều 10/12, 13:30 – 15:00
Phẫu thuật mạch máu
C
 
Prof. Donald Esmore
Sáng 10/12, 10h00 – 12h30
Phẫu thuật tim mắc phải
A
Chiều 10/12, 15:00 –17:00
Phẫu thuật tim mắc phải
A
 
Prof Robert Graham
 
Chiều 10/12, 13h30 –15h00
Tim mạch can thiệp,
Chẩn đoán hình ảnh
E
Chiều 10/12, 15:00 – 17:00
Phẫu thuật tim mắc phải
A
 
Prof. Saw Huat Seong
Chiều 10/12, 15:00–17:00
Phẫu thuật tim mắc phải
A
 
Prof. Dominique Thibaud
Sáng 10/12, 10:00 – 12:30
Phẫu thuật mạch máu
C
Chiều 10/12, 13:30 – 15:00
Phẫu thuật mạch máu
C
 
Prof Dominique Desbrosses
Chiều 10/12, 13h30–15h00
Tim mạch can thiệp,
Chẩn đoán hình ảnh
E
 
Prof. Jean Jaques Wenger
Chiều 10/12, 15:00 – 17:00
Tim mạch can thiệp,
Chẩn đoán hình ảnh
E

 

Nguồn: Hội PT TM & LN Việt Nam
  Đầu trang   |   In ấn 
Các bài viết khác: