Chương trình Hội nghị Phẫu thuật tim mạch và lồng ngực lần thứ III

Chương trình chính thức Hội nghị Phẫu thuật tim mạch và lồng ngực lần thứ III Chi tiết»

Thư mời

THƯ MỜI THAM DỰ CHÍNH THỨC CHỦ TỊCH ĐOÀN VÀ BÁO CÁO VIÊN HỘI NGHỊ PHẪU THUẬT TIM MẠCH & LỒNG NGỰC TOÀN QUỐC LẦN THỨ III Chi tiết»

Thư gửi

Thư gửi HỘI PHẪU THUẬT TIM MẠCH LỒNG NGỰC VIỆT NAM Chi tiết»

Thư ngõ

Thư ngõ Hội nghị Phẫu thuật Lồng ngực & Tim mạch Việt Nam Chi tiết»

Danh sách các công ty tài trợ

Danh sách các công ty tài trợ cho Hội nghị Phẫu thuật tim mạch và lồng ngực toàn quốc lần thứ III Chi tiết»

Giấy chứng nhận

Mẫu giấy Chứng nhận tham gia Hội nghị Chi tiết»

[1]  2