Họ và tên: Nguyễn Thế Vũ
Chức danh khoa học: Ths
Nơi làm việc: Khoa Ngoại Lồng ngực-Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch-Tp HCM
Chức vụ:
Email:
Chi tiết 
Họ và tên: thân trọng vũ
Chức danh khoa học: Thạc sỹ - Bác sĩ
Nơi làm việc: Bệnh Viện Đà Nẵng
Chức vụ:
Email:
Chi tiết 
Họ và tên: vuonghoang
Chức danh khoa học: ko
Nơi làm việc: bv dk bn
Chức vụ:
Email:
Chi tiết 
««  «  6  7  [8]