Họ và tên: Nguyễn Trịnh Phúc Nhân
Chức danh khoa học: LTV
Nơi làm việc: Huesoft
Chức vụ:
Email:
Chi tiết 
Họ và tên: GS TS Bùi Đức Phú
Chức danh khoa học: Giáo sư- Tiến sĩ
Nơi làm việc: Bệnh viện Trung Ương Huế
Chức vụ:
Email:
Chi tiết 
Họ và tên: HỒ THÁI PHÚC
Chức danh khoa học: BÁC SĨ
Nơi làm việc: KHOA NGOẠI - BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH NGHỆ AN
Chức vụ:
Email:
Chi tiết 
Họ và tên: Do Kim Que
Chức danh khoa học: PGS TS
Nơi làm việc: Benh vien Thong Nhat
Chức vụ:
Email:
Chi tiết 
Họ và tên: Lê Sỹ Sâm
Chức danh khoa học: Tiến sĩ Y học
Nơi làm việc: Bệnh viện Thống nhất
Chức vụ:
Email:
Chi tiết 
Họ và tên: Đồng Sỹ Sằng
Chức danh khoa học: Thạc sĩ
Nơi làm việc: Bệnh viện Trung ương Huế- 16 Lê Lợi, TP Huế
Chức vụ:
Email:
Chi tiết 
Họ và tên: hoang thanh son
Chức danh khoa học: thac sy
Nơi làm việc: benh vien nhi trung uong
Chức vụ:
Email:
Chi tiết 
Họ và tên: Nguyễn Lương Tấn
Chức danh khoa học: Tiến sĩ
Nơi làm việc: Bệnh viện Trung ương Huế
Chức vụ:
Email:
Chi tiết 
Họ và tên: le minh tan
Chức danh khoa học: bac si dieu tri
Nơi làm việc: benh vien 175
Chức vụ:
Email:
Chi tiết 
Họ và tên: Le Toan Thang
Chức danh khoa học: Bac si CK 1
Nơi làm việc: Benh Vien Nhi Dong 2
Chức vụ:
Email:
Chi tiết 
1  2  3  4  [5]  »  »»