Họ và tên: Trần Minh Hải
Chức danh khoa học: Bác sỹ
Nơi làm việc: Bv Chơ Rây
Chức vụ:
Email:
Chi tiết 
Họ và tên: Vu Dong Hoang Hanh
Chức danh khoa học: Sinh vien
Nơi làm việc: Dai Hoc Y Hai Phong
Chức vụ:
Email:
Chi tiết 
Họ và tên: Nguyễn Đức Hiền
Chức danh khoa học: Thạc sĩ
Nơi làm việc: Khoa Ngoại LNTM - Bệnh Viện Trung Ương Huế
Chức vụ:
Email:
Chi tiết 
Họ và tên: Hoang Hiep
Chức danh khoa học: thac sy, bac sy
Nơi làm việc: Khoa Phau Thuat Tim - Benh vien nhan dan 115
Chức vụ:
Email:
Chi tiết 
Họ và tên: Nguyễn Thế Hiệp
Chức danh khoa học: PGS
Nơi làm việc: BV Đa Khoa Quốc tế Miền Đông
Chức vụ:
Email:
Chi tiết 
Họ và tên: Đoàn Đức Hoằng
Chức danh khoa học: Ts
Nơi làm việc: BVTW Huế
Chức vụ:
Email:
Chi tiết 
Họ và tên: Đoàn Đức Hoằng
Chức danh khoa học: Thạc sỹ
Nơi làm việc: Bệnh viện Trung ương Huế- 16 Lê Lợi, TP Huế
Chức vụ:
Email:
Chi tiết 
Họ và tên: Bùi Viết Hoàng
Chức danh khoa học: BS CK I
Nơi làm việc: Bệnh Viện tỉnh Gia Lai
Chức vụ:
Email:
Chi tiết 
Họ và tên: BÙI VIẾT HOÀNG
Chức danh khoa học: Bác sĩ
Nơi làm việc: Bệnh viện tỉnh Gia Lai
Chức vụ:
Email:
Chi tiết 
Họ và tên: Duong Duc Hung
Chức danh khoa học: Tien sy
Nơi làm việc: Vien tim mach Viet nam duong giai phong Hanoi
Chức vụ:
Email:
Chi tiết 
1  2  [3]  4  5  »  »»