Họ và tên: Nguyễn Tất Dũng
Chức danh khoa học: Ths
Nơi làm việc: BVTW Hue
Chức vụ:
Email:
Chi tiết 
Họ và tên: Nguyen Anh Dung
Chức danh khoa học: Thac si Y hoc
Nơi làm việc: BV Dai hoc Y Duoc TP.HCM
Chức vụ:
Email:
Chi tiết 
Họ và tên: Nguyễn Tất Dũng
Chức danh khoa học: Thạc sỹ
Nơi làm việc: Bệnh viện Trung ương Huế
Chức vụ:
Email:
Chi tiết 
Họ và tên: Nguyễn Đức Dũng
Chức danh khoa học: Thạc sỹ
Nơi làm việc: Bệnh viện Trung ương Huế
Chức vụ:
Email:
Chi tiết 
Họ và tên: Van hung Dung
Chức danh khoa học: ThS BS
Nơi làm việc: Vie6n Tim thanh pho HCM
Chức vụ:
Email:
Chi tiết 
Họ và tên: Lê Công Duy
Chức danh khoa học: Bác sĩ
Nơi làm việc: BVDHYD TP.HCm
Chức vụ:
Email:
Chi tiết 
Họ và tên: Mai Đình Duyên
Chức danh khoa học: Bác sỹ phẫu thuật tim mạch Nhi khoa
Nơi làm việc: Khoa Tim Mạch Lồng ngực ,Bệnh viện Nhi Thanh Hóa
Chức vụ:
Email:
Chi tiết 
Họ và tên: mai đình duyên
Chức danh khoa học:
Nơi làm việc:
Chức vụ:
Email:
Chi tiết 
Họ và tên: Văn hùng Dũng
Chức danh khoa học: Thạc sĩ BS
Nơi làm việc: Viện Tim thành phố Hồ chí Minh
Chức vụ:
Email:
Chi tiết 
Họ và tên: Đinh Ngọc Hà
Chức danh khoa học: Bác sỹ
Nơi làm việc: Bệnh viện 19/8
Chức vụ:
Email:
Chi tiết 
1  [2]  3  4  5  »  »»