Họ và tên: Trần Hoài Ân
Chức danh khoa học: Thạc sĩ- Bác sĩ
Nơi làm việc: Bệnh viện TW Huế
Chức vụ:
Email:
Chi tiết 
Họ và tên: Ngô Tuấn Anh
Chức danh khoa học: Bác sỹ
Nơi làm việc: Khoa Ngoại tim mạch-Bệnh viện TƯQĐ 108
Chức vụ:
Email:
Chi tiết 
Họ và tên: nguyễn ngọc bình
Chức danh khoa học: THẠC SĨ
Nơi làm việc: BV BÌNH DÂN
Chức vụ: PHÓ TRƯỞNG KHOA
Email:
Chi tiết 
Họ và tên: Nguyen ngoc Binh
Chức danh khoa học: Thac SI
Nơi làm việc: Benh vien Binh Dan
Chức vụ: Pho TK Ngoai Long nguc-Mach mau
Email:
Chi tiết 
Họ và tên: pham dang chinh
Chức danh khoa học: ky thuat vien gay me hoi suc
Nơi làm việc: benh vien trung uong hue
Chức vụ:
Email:
Chi tiết 
Họ và tên: Pham phu cu
Chức danh khoa học: Bac si
Nơi làm việc: Benh vien 30-4
Chức vụ:
Email:
Chi tiết 
Họ và tên: HUYNH HAI DANG
Chức danh khoa học: BS CK1
Nơi làm việc: BV DA KHOA KIEN GIANG
Chức vụ:
Email:
Chi tiết 
Họ và tên: Vu Do
Chức danh khoa học: Thạc sỹ
Nơi làm việc: Bệnh viện Phổi Trung ương
Chức vụ:
Email:
Chi tiết 
Họ và tên: Lê Bá Minh Du
Chức danh khoa học: Thạc sĩ
Nơi làm việc: Bệnh viện Trung ương Huế
Chức vụ:
Email:
Chi tiết 
Họ và tên: Hồ Khánh Đức
Chức danh khoa học: Bác sĩ Chuyên khoa 1
Nơi làm việc: Bv Bình Dân
Chức vụ:
Email:
Chi tiết 
[1]  2  3  4  5  »  »»