Tạp chí PTTM&LN Việt Nam số 8

Tạp chí PTTM&LN Việt Nam số 8 Chi tiết»

Tạp chí PTTM&LN Việt Nam số 7

Tạp chí PTTM&LN Việt Nam số 7 Chi tiết»

Tạp chí PTTM&LN Việt Nam số 6

Tạp chí PTTM&LN Việt Nam số 6 Chi tiết»

Tạp chí PTTM&LN Việt Nam số 5

Tạp chí PTTM&LN Việt Nam số 5 Chi tiết»

Tạp chí PTTM&LN Việt Nam số 4

Tạp chí PTTM&LN Việt Nam số 4 Chi tiết»

Tạp chí PTTM&LN Việt Nam số 3

Tạp chí PTTM&LN Việt Nam số 3 Chi tiết»

Tạp chí PTTM&LN Việt Nam số 2

Tạp chí PTTM&LN Việt Nam số 2 Chi tiết»

Tạp chí PTTM&LN Việt Nam số 1

Tạp chí PTTM&LN Việt Nam số 1 Chi tiết»

PHẪU THUẬT TIM HỞ ÍT XÂM LẤN VỚI NỘI SOI HỖ TRỢ ĐÓNG THÔNG LIÊN NHĨ DƯỚI TUẦN HOÀN NGOÀI CƠ THỂ, TIM ĐẬP, KHÔNG CẶP ĐỘNG MẠCH CHỦ

PHẪU THUẬT TIM HỞ ÍT XÂM LẤN VỚI NỘI SOI HỖ TRỢ ĐÓNG THÔNG LIÊN NHĨ DƯỚI TUẦN HOÀN NGOÀI CƠ THỂ, TIM ĐẬP, KHÔNG CẶP ĐỘNG MẠCH CHỦN guyễn Công Hựu, Nguyễn Hoàng Nam, Nguyễn Trung Hiếu, Đỗ Anh Tiến, Nguyễn Trần Thuỷ, Nguyễn Thế Huy, Phan Thảo Nguyên, Trần Đắc Đại, Nguyễn Đỗ Hùng, Vũ Xuân Quang, Nguyễn Thế Bình, Nguyễn Văn Huynh, Trần Thị Màn,... Chi tiết»

PHẪU THUẬT TIM HỞ ÍT XÂM LẤN VỚI NỘI SOI HỖ TRỢ TẠI TRUNG TÂM TIM MẠCH BỆNH VIỆN E: NHỮNG KINH NGHIỆM BAN ĐẦU QUA 63 BỆNH NHÂN PHẪU THUẬT

PHẪU THUẬT TIM HỞ ÍT XÂM LẤN VỚI NỘI SOI HỖ TRỢ TẠI TRUNG TÂM TIM MẠCH BỆNH VIỆN E: NHỮNG KINH NGHIỆM BAN ĐẦU QUA 63 BỆNH NHÂN PHẪU THUẬT Nguyễn Công Hựu*, Phan Thảo Nguyên*, Đỗ Anh Tiến*, Nguyễn Trần Thủy*,Trần Đắc Đại*, NgôThành Hưng*, Nguyễn Hoàng Nam*, Nguyễn Trung Hiếu*, Nguyễn Thái Long*, Nguyễn Đỗ Hùng*, Vũ Xuân Quang*, Lê Ngọc Thành* Chi tiết»

1  [2]  3  4  5  »  »»