Thông báo số 1

HỘI PHẪU THUẬT TIM MẠCH VÀ LỒNG NGỰC VIỆT NAM
ASSOCIATION OF CARDIOVASCULAR &THORACIC SURGERY OF VIETNAM
 

Ngày 27 tháng 02 năm 2010

HỘI NGHỊ KHOA HỌC PHẪU THUẬT TIM MẠCH VÀ LỒNG NGỰC
TOÀN QUỐC LẦN THỨ BA

3th NATIONAL CONGRESS OF
CARDIOVASCULAR AND THORACIC SURGERY

THÀNH PHỐ HUẾ 10–11/12/2010

THÔNG BÁO SỐ 01

        Kính gửi:

-  Ban giám đốc Sở Y Tế
-  Ban giám đốc các Bệnh viện Tim mạch, Bệnh viện Ngoại khoa, Bệnh viện đa  khoa,Trung tâm Tim mạch.
-  Ban Giám hiệu các trường Đại học Y dược
-  Ban chủ nhiệm Khoa Ngoại và Bộ môn Ngoại
-  Các Ủy viên BCH và hội viên Hội Phẫu thuật Tim mạch Lồng ngực Việt Nam cùng các đồng nghiệp phẩu thuật viên
-  Các Hội chuyên ngành Ngoại khoa.
-  Các Hội chuyên ngành Tim mạch, Chẩn đoán hình ảnh, Gây mê Hồi sức.

Theo Nghị quyết của Ban chấp hành Hội Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam (HPTTMLNVN) tại phiên họp ngày 19 tháng12 năm 2008 tại TP.Hồ Chí Minh, Hội nghị Khoa học Phẫu thuật Tim mạch Lồng ngực Việt Nam lần thứ 3 sẽ được tổ chức trong 02 ngày tại Thành phố Huế.

1. Thời gian: ngày 10 và 11 tháng 12 năm 2010.

2. Địa điểm: Trung tâm Đào tạo – Bệnh viện Trung ương Huế, số 16 Lê Lợi, Thành phố Huế

3. Chủ đề:

- Các vấn đề chấn thương lồng ngực, mạch máu thường gặp tại các tuyến tỉnh, huyện.

- Các chuyên đề về phẫu thuật tim, phẫu thuật mạch máu lớn, mạch máu tạng và ngoại vi, phẫu thuật lồng ngực.

- Các chuyên đề tim mạch can thiệp, phẫu thuật nội soi, phẫu thuật ít xâm lấn.

- Các chuyên đề chẩn đoán hình ảnh, gây mê hồi sức tim mạch.

- Các chuyên đề điều dưỡng tim mạch.

4. Thể thức gửi đề tài báo cáo khoa học tại hội nghị: mỗi đề tài gồm có:

a) Một bài tóm tắt có độ dài tối đa là 01 trang giấy A4, có kèm bản dịch ra tiếng Anh (hoặc tiếng Pháp).

b) Một bài viết toàn văn báo cáo bằng tiếng Việt độ dài khoảng 10 trang, có đầu đề bằng tiếng Việt và tiếng Anh (hoặc tiếng Pháp).

* Chú ý: Ở cuối mỗi bài phải ghi rõ tên, địa chỉ, fax, email và số điện thoại cơ quan và nhà riêng của tác giả chính để Ban Tổ chức tiện liên lạc.

Hội đồng Khoa học của HPTTMLNVN sẽ chọn ra một số bài có chất lượng khoa học tốt để đưa vào chương trình báo cáo miệng (mỗi báo cáo dài tối đa 10 phút). Một số báo cáo khác sẽ chọn làm báo cáo treo (Poster) với cỡ lớn 90 x 120 cm. Các bài gửi đến trước sẽ được xét ưu tiên chọn trước. Các tác giả nước ngoài sẽ trình bày bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp (có bản dịch tiếng việt chiếu song song). Báo cáo viên chính thức sẽ đương nhiên có Giấy mời dự Hội nghị. Tất cả các bài Tóm tắt báo cáo miệng hoặc poster đều được in trong cuốn “Tóm tắt báo cáo khoa học". Cuốn tóm tắt này sẽ được phát cho các Đại biểu,và sẽ gửi cho các tác giả không có điều kiện đến dự Hội nghị. Các bài toàn văn được chọn báo cáo sẽ được in trong “Kỷ yếu các đề tài khoa học” số đặc biệt của một Tạp chí khoa học có uy tín.

Hạn cuối cùng gửi bài “Tóm tắt” là ngày 01/07/2010 và bài “Toàn văn” là ngày 01/09/2010.

Bài gửi về cho Ban tổ chức theo địa chỉ liên lạc sau đây:

-  TS NGUYỄN CỬU LỢI – Phó Giám đốc Trung tâm Tim mạch – Bệnh viện Trung ương Huế , số 16 Lê Lợi ,TP HUẾ.

Email: ngcuuloi@dng.vnn.vn hay: nguyencuuloi@gmail.com

Điện thoại: 054 3829366 DĐ: 0913 465 269 Fax: 054 3829389

-  ThS ĐOÀN ĐỨC HOẰNG – Trưởng phòng NCKH Trung tâm Tim mạch – Bệnh viện Trung ương Huế, số 16 Lê Lợi,TP Huế.

Email: duchoanglyon@yahoo.com

Điện thoại: 054 3829366 DĐ: 0914 050 412 Fax: 054 3829389

Đề nghị quý vị gửi bài soạn theo phông chữ Unicode, cỡ chữ 13 và kèm theo đĩa CD, hoặc qua Email. Khi nhận được bài chúng tôi sẽ hồi âm bằng email hoặc thư. Tất cả các bài báo cáo khoa học sẽ được chuyển đến Hội đồng khoa học của HPTTMLNVN.

5. Thể thức tham dự hội nghị: các đồng nghiệp có nhu cầu tham dự Hội nghị cần điền vào “Phiếu đăng ký tham dự” với mẫu sau đây và gửi về Ban tổ chức theo địa chỉ trên trước ngày 01/07/2010. Sau khi nhận được hồi âm, Ban Tổ chức sẽ gửi cho đồng nghiệp Giấy mời có xác định cụ thể về thời gian,địa điểm, chương trình báo cáo chi tiết, ăn ở, đi lại cho mỗi đồng nghiệp tham dự hội nghị.


Phiếu đăng ký tham dự
Hội nghị khoa học phẫu thuật tim mạch và lồng ngực lần thứ ba
Thành phố Huế (10&11/12/2010)

Họ tên đại biểu đăng ký :

Đơn vị, bệnh viện :

Địa chỉ gửi giấy mời :

Số ĐT :

Email :

Tham dự hội nghị                                                                  Gửi đề tài tham dự hội nghị

Tên đề tài :


6. Triển lãm thuốc và vật tư, dụng cụ thiết bị y tế: BTC có bố trí một khu triển lãm, các hãng muốn tham gia có thể liên lạc với Ban tổ chức theo địa chỉ :

- DS TRẦN PHẠM THỨC, Phó Trưởng Khoa Dược Bệnh viện trung ương Huế, số16 Lê Lợi TP.Huế.

Email : tranphamthuc@yahoo.com.vn

Điện thoại : 0903585876

Ban tổ chức hoan nghênh các Hội viên, các đồng nghiệp Ngoại khoa, Gây mê hồi sức cũng như các đồng nghiệp chuyên khoa khác quan tâm đến hội nghị khoa học, gửi báo cáo tham gia hoặc tham dư Hội nghị.

Xin gửi lời chào trân trọng,


TM.BAN CHẤP HÀNH HỘI PTTMLNVN
CHỦ TỊCH HỘI NGHỊ KHOA HỌC
 

GS.TS BÙI ĐỨC PHÚ
 

  Đầu trang   |   In ấn 
Các bài viết khác: