Thông báo số 2 Hội nghị thường niên các phẫu thuật viên lồng ngực và tim mạch Châu Á lần thứ 24
Thông báo số 2 Hội nghị thường niên các phẫu thuật viên lồng ngực và tim mạch Châu Á lần thứ 24

 

http://atcsa2014.com/files/VI_ATCSA2014-2nd-Announcement.pdf

 

Bank transfer information

 

Bank transfer information:

The Society of Cardiovascular and Thoracic surgery of Vietnam

Account VND

Account name: Hội Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam

Account number: 222-10-00-0528989

CIF number: 5479206

Bank: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Thanh Xuân.

Account USD

Account name: The Society of Cardiovascular and Thoracic surgery of Vietnam

Account number: 22210370004483 

SWIFTCODE: BIDVVNVX.

Bank: Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam, Thanh Xuan branch.

Address: No 01 Nguyen Huy Tuong, Thanh Xuan, Hanoi.

Cancellation and Refund Policy:

A written cancellation notice must be sent as soon as possible to the Congress Secretariat at email: atcsa2014@gmail.comBefore 12th September 2014 – 50% refundAfter 12th September 2014 – No refund

All the refund cases will be handled within 10 days after the end of the Congress.

Nguồn: Hội PT TM & LN Việt Nam
  Đầu trang   |   In ấn 
Các bài viết khác: